Hírek - KVANTEX 2020

Kvantex
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Title
Tartalomhoz ugrás
2014 / 06 / 25

SAJTÓKÖZLEMÉNY

"TELEPHELYFEJLESZTÉS ÚTJÁN TERMÉKEK ÉRTÉKÚTJÁN TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE A KVANTEX KFT-NÉL"

A KVANTEX Kft. 1999-ben alakult, több mint 14 éves múlttal rendelkező vállalkozás. Fő tevékenységi köre a
fémmegmunkálás, mely keretében a személyautók gumiköpenyeinek öntőformáit készíti, darabolja, fúrja,
esztergálja, forgácsolja, azonban a termékeket csak közel 70%-os készültségig képes a vállalkozás megmunkálni
a jelenlegi technológiájával. Ezt a tevékenységi kört, munkafolyamatot kívánja továbbfejleszteni a jelen projekt
által is.
A jelen projekt keretében egy 1082,43m2 hasznos alapterületű, új csarnok építése történik, mellyel jelentős
kapacitásnövekedést tervez elérni a cég.
A beruházás megvalósításával a jelenlegi gyártóterület növekszik, a telek közel teljesen beépítetté válik (44,95%)
maximalizálva az ipari terület kihasználtságát, valamint új gyártási folyamatok végzése válik lehetővé növelve a
cég termékeinek értékét és minőségét, továbbá korszerű, egyedi technológiának adhat helyet a megépülő
csarnok.
A PROJEKT TARTALMA:
A projekt egyetlen elszámolandó eleme a gyártócsarnok építése.
Az előkészítés költségei, a kiviteli tervek elkészítése, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, könyvvizsgálat és
nyilvánosság, illetve egyéb felmerülő származékos költségek finanszírozása önerőből történik.
EREDMÉNYEK:
- 1db gyártócsarnok kialakítása
- támogatás által indukált beruházások nagysága: 0,118277439 Mrd Ft
- bruttó hozzáadott érték: 0,090566 Mrd Ft
- részleges akadálymentesítés (2db akadálymentesített parkoló, épületbe való bejutás, ajtók kiválasztása,
mozgássérült öltöző, zuhanyzó és wc kialakítása)
- 5 fő számára munkahelyteremtés (4 nő)
- termékek értéknövelése, piaci szerep erősödése
2014 | 12 | 03.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN ZÁRULT VECSÉSEN A    "TELEPHELYFEJLESZTÉS ÚTJÁN    TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE A KVANTEX KFT-NÉL" CÍMŰ PROJEKT
A Kvantex Ipari, Kereskedelmi é s Szolgáltató Kft. a KMOP-1.5.3/CB-13-2013-0086 azonosítószámú "Telephelyfejlesztés útján term ékek értéknöveléseKvantex Kft-nél" című projektje keretében 53 350 206 Ft összegű 33,655408 %-os intenzitású támogatástnyert. A pro jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A KVANTEX Kft. 1999-ben alakult vállalkozás. Fő tevékenységi köre a fémmegmunkálás, melynek keretében a személyautók gumiköpenyeinek öntőformáit készíti, darabolja, fúrja, esztergálja, forgácsolja . A termékeket eddig csak közel 70 %-os készültségig képes a vállalkozás megmunkálni a jelenlegi technológiájával. Ezt a tevékenységi kört, munkafolyamatot kívánt a tovább fejleszteni a projekt által a cég.A beruházás keretében egy 1082,43m2 hasznos alapterületű, a modern kor elvárásainak és szabványainak megfelelő, korszerű új forgácsoló csarnokot építettek, melynek sikeres műszaki átadás-átvétele 2014. december 2-án megtörtént.
Az új létesítmény hasznos területéből 941,85m2 a forgácsoló csarnok területe. A földszinti étkező és szociális blokk -mely magában foglalja a mozgásukban korlátozottak számára kialakított szociális helyiségeket is - 65,42m2 illetve az emeleti szociális helyiségek területe 75,16 m2.
Az új építménnyel a telek közel telje sen beépítetté vált, maximalizálva az ipari terület kihasználtságát. A beruházás megvalósításával a   c sarnokban új gyártási folyamatok végzésére nyílik majd a közeljövőben lehetőség, növelve a cég termékeinek értékét és minőségét.,továbbá az új létesítmény új, korszerű, egyedi technológiának ad majd helyet. A csarnok megépülésével a cég a jövőben jelentős kapacitásnövekedést tervez elérni. A megépült létesítm ényben a beruházás megvalósítását követően 5 fő- közülük 4 fő nő- számára teremt új munkahelyet.
  
A projektben az egyetlen elszámolható tevékenység a gyártócsarnok építése volt. A projekt eredményeként megépült csarnok
beruházási költsége megközelítőleg 159 millió Ft volt. A tervezési költségek, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment, a könyvvizsgálat és a nyilvánosság illetve egyéb felmerülő származékos költségek finanszírozás a mind saját erőből történt.
Copyright © 2020 - Kvantex · Minden jog fenntartva! ·
Kvantex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2220 Vecsés Széchenyi utca 66.
Cégjegyzékszám: Cg.13 09 082991 a Budapesti Fővárosi Bíróság Hivatalánál
Vissza a tartalomhoz